voor de 50 +++

Vriend van de Minkhof

Augustus 2014 werd na een lange voorbereidingsperiode en hard werken, leef- en doe boerderij “De Minkhof ” in Bemmel feestelijk geopend.

De Minkhof is tot stand gekomen als particulier initiatief, zonder subsidies of overheidsgelden, door idealistische initiatiefnemers die de ouderen van Lingewaard graag een tweede “huiskamer” wilden aanbieden.Dat is gelukt!  In een verbouwde boerderij op een prachtige plek vlak achter de dijk, kunnen senioren van Lingewaard elkaar ontmoeten, samen eten, samen (of alleen) activiteiten ondernemen zoals tuinieren, biljarten, handwerken, houtbewerken, computeren of naar elkaars verhalen over vroeger luisteren.
Dit alles onder begeleiding van een groep enthousiaste vrijwilligers die de bezoekers met raad en daad bijstaan. De bezoekers voelen zich thuis op De Minkhof. Er wordt een kleine bijdrage van de deelnemers gevraagd maar dit is onvoldoende om dit prachtige project draaiende te houden op de manier die ons voor ogen staat. (Duurzame) energie, materialen en machines kosten geld.

Wij vragen u om dit kleinschalige particuliere initiatief te steunen door voor € 25, – per jaar “Vriend van De Minkhof ” te worden. Met minimaal 100 nieuwe “Vrienden ” kunnen wij de Minkhof voortzetten zoals die bedoeld is: kleinschalig, persoonlijk, duurzaam.

Als u meedoet aan het project “Vrienden van De Minkhof ” kunt u persoonlijk ervaren hoe gezellig en lekker (zoveel mogelijk uit eigen tuin) de maaltijden op De Minkhof zijn. Wij nodigen u graag uit om een keer mee te eten op een woensdag of vrijdag (wel van tevoren aanmelden).

Wij hebben uw steun nodig. Voor omgerekend ruim € 2, – per maand maakt u de continuering van dit bijzondere initiatief mogelijk. Misschien zijn er in Uw vrienden- of familiekring mensen die ook graag “Vriend ” willen worden. Maak ze rustig op De Minkhof attent.

Hoewel we natuurlijk hopen dat de vriendschap tussen u en De Minkhof heel lang zal duren, hoeft u zich daartoe niet verplicht te voelen. Van jaar tot jaar kunt u besluiten of u onze vriend wilt blijven.

Als u meer wilt weten: kijk dan op onze website: www.minkhof.nl of volg ons via  www.facebook.com/deminkhof.

Hartelijk dank!

Fred Boersma
Fred Boersma, penningmeester.

Met vriendelijke groet

Fred Boersma

Penningmeester

06-27160115

De Minkhof

Molenwei 57

6681 BS Bemmel

 penningmeester@minkhof.nl

NL51 RABO 0179 5224 69

KvK 56782101

www.minkhof.nl

ANBI